Principalele realizări ale consorţiului GEODIM în perioada 02.07.2012 - 30.12.2012 constau în:

  • Crearea grupului utilizatorilor finali ai GEODIM. Pentru înţelegerea nevoilor potenţialilor utilizatori finali s-au organizat mese rotunde şi s-au trimis spre completare chestionare specifice.
  • Analiza şi documentarea cerinţelor utilizatorilor. Au fost identificate şi documentate standardele, programele şi iniţiativele legale care vor sta la baza implementării serviciului GEODIM (ex: Open Geospatial Consortium, Directiva INSPIRE, Programul european de monitorizare a Pământului – GMES) şi au fost clar documentate şase categorii de cerinţe tehnice ale utilizatorilor (cerinţe generale, cerinţe referitoare la date, cerinţe referitoare la funcţionalitate, cerinţe de securitate, cerinţe software şi cerinţe hardware).
  • Crearea sitului web al proiectului.
  • Crearea strategiei de dieseminare.
  • Realizarea activităţilor de diseminare.