Obiective generale:

Obiective specifice:

 • GEODIM va acţiona ca o interfaţă între serviciile actuale (SIGUR, GMES-ERS, International Charter, UN-SPIDER) de management al situaţiilor de urgenţă.
 • GEODIM va continua şi va perfecţiona activităţile dezvoltate în cadrul SIGUR.
 • GEODIM va înfiinţa comunitatea utilizatorilor finali, pe baza cerinţelor acestora fiind definite atât funcţionalităţile sistemului, cât şi produsele care vor fi realizate.
 • GEODIM va promova, disemina şi demonstra funcţionalităţile sistemului în cadrul comunităţii utilizatorilor finali pentru a primi un feedback cât mai corect şi bine-documentat.
 • GEODIM va oferi asistenţă şi instruire utilizatorilor serviciului, pentru a îmbunătăţi nivelul naţional de cunoştinţe privitoare la managementul situaţiilor de urgenţă, în vederea obţinerii unor beneficii socio-economice semnificative.
 • Serviciul GEODIM va fi gestionat în viitor de o companie privată, fapt care va conduce la creşterea competitivităţii României în domeniul Observării Pământului, la nivel european şi internaţional.
 • GEODIM va identifica dezastrele specifice României (inundaţii, alunecări de teren, cutremure, accidente industriale) şi va face o evaluare a riscului pentru fiecare tip de dezastru. Accentul va fi pus pe inundaţii şi alunecări de teren, în timp ce cutremurele şi accidentele industriale vor fi abordate experimental în cadrul proiectului.
 • GEODIM va defini o infrastructură de informaţii geospaţiale, stocate în baze de date GIS georeferenţiate (straturi tematice privind acoperirea/utilizarea terenului, drumuri, bazine hidrografice, limitele unităţilor administrativ-teritoriale, modele numerice ale terenului, imagini satelitare preluate de senzori radar, imagini aeriene, date culese din teren de la staţiile meteorologice sau hidrologice, etc.).
 •  GEODIM va proiecta, dezvolta, implementa şi integra servicii web.
 • GEODIM va analiza şi modela riscul de apariţie a unei situaţii de urgenţă pentru a sprijini autorităţile în realizarea unor acţiuni de prevenire sau reducere a efectelor unui dezastru, consolidând astfel etapa de prevenire/pregătire a procesului de management al situaţiilor de urgenţă.
 • GEODIM va identifica şi va adapta fluxurile de procesare actuale optime pentru fiecare tip de dezastru şi va dezvolta noi algoritmi pentru obţinerea unor produse complexe, de precizie ridicată. Produsele vor fi validate pe baza datelor culese din teren. De asemenea, va proiecta şabloane pentru produsele cartografice, pentru a realiza astfel hărţi omogene din punct de vedere al legendei, sistemului de proiecţie şi textului prin care sunt descrise datele care au stat la baza elaborării acestora şi algoritmii de procesare utilizaţi.
 • GEODIM va realiza hărţi în limba română, pentru a permite utilizarea acestora pe scară largă. Acest fapt este important mai ales atunci când sunt necesare acţiuni de salvare.
 • GEODIM va lua în calcul viitoarele misiuni satelitare şi va dezvolta aplicaţii şi algoritmi pentru procesarea imaginilor preluate de acestea (de exemplu, misiunea Sentinel-2 va furniza date pentru managementul situaţiilor de urgenţă, în cadrul GMES).
 • GEODIM va permite cartografierea de tip "crowdsource", prin implicarea comunităţii în procesul de management al situaţiilor de urgenţă (în etapele de prevenire/pregătire şi răspuns de urgenţă). 
 • GEODIM va efectua sesiuni de instruire pentru echipele operaţionale, crescând astfel nivelul de expertiză în managementul situaţiilor de urgenţă, la nivel naţional.
 • GEODIM va promova cooperarea internaţională şi va participa în misiuni de asistenţă în cadrul Oficiului Regional UN-SPIDER.