03 mai 2014. Monitorizarea inundaţiilor din România – judeţele Mehedinţi şi Dolj.

Avertizările cod roşu de inundaţii emise de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pentru judeţele situate în sudul României au determinat reactivarea Serviciului de Gestionare a Situațiilor de Urgență din cadrul Programului Copernicus. În acest context, Agenția Spațială Română (ROSA) și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au colaborat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în vederea punerii la dispoziţie a informațiilor și datelor necesare Serviciului Copernicus pentru elaborarea hărţilor de referinţă şi de situație pentru localităţile afectate de inundaţii în judeţele Mehedinţi şi Dolj. Hărţile realizate sunt disponibile aici.

20 aprilie 2014. Monitorizarea inundaţiilor din România – judeţul Teleorman.

Precipitațiile abundente înregistrate în perioada 18-20 aprilie în sudul României au condus la inundarea mai multor localități din bazinul hidrografic Vedea. Sute de case au fost afectate, iar patru oameni și-au pierdut viața. Agenția Spațială Română (ROSA) împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au furnizat informații și date către Serviciul de Gestionare a Situațiilor de Urgență din cadrul Programului european de monitorizare a Pământului (Copernicus). Pe baza acestor date și a imaginilor satelitare achiziționate în regim de urgență a fost posibilă crearea unui set de hărți de situație ce permit identificarea obiectivă a zonelor afectate. Hărţile realizate sunt disponibile aici.

Începând cu anul 2009, ROSA coordonează activitatea Oficiului Regional SPIDER care are rolul de a promova, sub egida ONU, utilizarea informaţiilor spaţiale pentru managementul dezastrelor şi răspuns în situaţii de urgenţă. Activităţile desfăşurate de către ROSA și ANM, un partener esenţial în cadrul Oficiului Regional SPIDER, au fost popularizate la nivel internaţional prin intermediul UN-SPIDER Knowledge Portal.

27 mai 2013 - Buzău. Seminar dedicat comunităţilor de potenţiali utilizatori ai proiectului GEODIM.

Reprezentanţii proiectului GEODIM, împreună cu cei ai proiectelor FP7 IncREO (Increasing Resilience through Earth Observation) şi CHANGES (Changing Hydro-Meteorological Risks as Analysed by a New Generation of European Scientists), au prezentat autorităţilor locale din judeţul Buzău (Prefectură, Consiliul Judeţean, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa) contextul actual pentru dezvoltarea unui serviciu naţional de gestionare a situaţiilor de urgenţă, fundamentat pe utilizarea înregistrărilor satelitare.
În cadrul discuţiilor s-au dezbătut responsabilităţile asumate în cadrul celor trei proiecte, precum şi fluxul de lucru între partenerii de proiect şi utilizatorii rezultatelor proiectelor GEODIM, IncREO şi CHANGES.


1 noiembrie 2012 - Bucureşti. Seminar dedicat comunităţilor de potenţiali utilizatori ai proiectului GEODIM.

Partenerii consorţiului GEODIM au prezentat obiectivele asumate în cadrul proiectului, tehnologiile şi modul de utilizare al acestora în crearea unui serviciu naţional bazat pe date satelitare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, în context european şi internaţional.

De asemenea, întâlnirea a avut rolul de a colecta propunerile, comentariile şi observaţiile experţilor  potenţialilor utilizatori finali şi de a identifica oportunităţi de colaborare pe acest subiect.