Etapa 3: Definirea infrastructurii de informaţii geospaţiale.

Obiectivul principal al acestei etape este:

 • proiectarea şi dezvoltarea unui set de instrumente şi servicii web standardizate care să permită utilizatorilor căutarea, vizualizarea, descărcarea, procesarea şi analiza datelor colectate sau create în cadrul serviciului GEODIM (geoportal GEODIM).

Obiective secundare:

 • crearea unei baze de date geospaţiale, de referinţă.
 • proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unor servicii bazate pe SOA (Service Oriented Architecture - Arhitectură software bazată pe servicii).
 • Asigurarea interoperabilităţii serviciului urmând principiile şi specificaţiile INSPIRE, GMES, GEOSS, SEIS.

Activităţi:

 • Activitatea 3-1: Colectarea cerinţelor utilizatorilor şi furnizorilor de servicii/date privind infrastructura şi interfaţa de date.
 • Activitatea 3-2: Definirea bazei de date geospaţiale, de referinţă.
 • Activitatea 3-3: Crearea bazei de date geospaţiale, de referinţă.
 • Activitatea 3-4: Proiectarea serviciilor web, a interfeţelor şi a funcţionalităţilor.
 •  Activitatea 3-5: Realizarea accesului la datele in-situ colectate de reţelele de staţii meteorologice şi hidrologice şi la imaginile satelitare disponibile în staţiile de recepţie sau arhivele de date, în timp real/cvasi-real.
 • Activitatea 3-6: Dezvoltarea, implementarea şi integrarea serviciilor web.
 • Activitatea 3-7: Testarea sistemului şi evaluarea rezultatelor.
 • Activitatea 3-8: Realizarea de instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatori.
 • Activitatea 3-9: Efectuarea activităţilor de diseminare.