Etapa 2: Definirea produselor cartografice care vor fi realizate în sprijinul activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă.

Obiectivul principal al acestei etape este:

 • crearea unui catalog de produse cartografice pentru dezastrele hidrometeorologice (inundaţii, viituri, alunecări de teren).

Obiective secundare:

 • perfecţionarea şi validarea algoritmilor de procesare a înregistrărilor satelitare pentru identificarea zonelor afectate de inundaţii sau alunecări de teren.
 • utilizarea datelor  şi a produselor furnizate de alte servicii bazate pe Observarea Pământului (de exemplu, GMES ERS, GEOLAND, SIGUR, CryoLand).
 • implementarea şi testarea fluxurilor de procesare pentru generarea produselor.
 • crearea unor sisteme experimentale de monitorizare a suprafeţei terestre şi a zăpezii.

Activităţi:

 • Activitatea 2-1: Perfecţionarea produselor cartografice pentru inundaţii.
 • Activitatea 2-2: Selectarea şi adaptarea algoritmilor de procesare a imaginilor preluate de senzori optici pentru identificarea zonelor afectate de inundaţii.
 • Activitatea 2-3: Selectarea şi adaptarea algoritmilor de procesare a imaginilor preluate de senzori radar pentru identificarea zonelor afectate de inundaţii.
 • Activitatea 2-4: Crearea unui sistem de monitorizare şi alertă pentru zăpadă.
 • Activitatea 2-5: Perfecţionarea produselor cartografice pentru alunecările de teren.
 • Activitatea 2-6: Realizarea unui sistem experimental pentru monitorizarea suprafeţei terestre folosind tehnici de interferometrie radar diferenţială (DInSAR).