Etapa 1: Definirea cerinţelor serviciului şi crearea comunităţii potenţialilor utilizatori finali.

Obiectivele principale ale acestei etape sunt:

  • colectarea şi sintetizarea cerinţelor comunităţii de utilizatori finali şi ale furnizorilor de date/servicii privind produsele cartografice derivate din imagini satelitare.
  • crearea unei comunităţi de potenţiali utilizatori finali ai serviciului GEODIM. Aceştia vor contribui cu date de referinţă relevante şi vor utiliza produsele generate în cadrul serviciului GEODIM în activităţile de management al situaţiilor de urgenţă.

Activităţi:

  • Activitatea 1-1: Crearea comunităţii de potenţiali utilizatori finali.
  • Activitatea 1-2: Analiza cerinţelor comunităţii de potenţiali utilizatori finali.
  • Activitatea 1-3: Întâlnirea comunităţii de potenţiali utilizatori finali.
  • Activitatea 1-4: Realizarea unui document cu cerinţele utilizatorilor.
  • Activitatea 1-5: Crearea paginii web a proiectului.
  • Activitatea 1-6: Elaborarea strategiei de diseminare