Proiectul GEODIM are ca scop dezvoltarea unui serviciu naţional în sprijinul managementului situaţiilor de urgenţă prin:

  • utilizarea unei platforme de informaţii geospaţiale bazată pe produse provenite, în principal, din prelucrarea imaginilor satelitare
  • crearea unor produse derivate definite împreună cu comunitatea utilizatorilor finali
  • asigurarea continuităţii proiectului SIGUR (Serviciu bazat pe Informaţii satelitare pentru Gestionarea situaţiilor de URgenţă)
  • completarea serviciului "GMES Emergency Response Service" ţinând cont de cerinţele pe plan local şi naţional
  • consolidarea şi dezvoltarea expertizei Oficiului Regional România în cadrul reţelei UN-SPIDER
  • acţionarea ca o interfaţă între serviciile similare actuale, respectiv: SIGUR, GMES ERS, International Charter Space and Major Disasters şi UN-SPIDER

GEODIM va furniza un serviciu validat şi operaţional care va ajuta autorităţile în toate etapele procesului de management al situaţiilor de urgenţă: prevenire/pregătire, răspuns, reconstrucţie. Serviciul va livra utilizatorilor hărţi produse în timpul situaţiilor de urgenţă şi hărţi de referinţă utile în etapele de prevenire/pregătire şi reconstrucţie. GEODIM va fi un instrument de bază în luarea deciziilor în cadrul celulelor de criză, va creşte eficienţa intervenţiilor, va asigura o mai bună cunoaştere a dimensiunilor şi amplitudinii fenomenului în cauză, contribuind în final la reducerea pierderilor umane şi materiale. Fiind dezvoltat va baza cerinţelor utilizatorilor finali,  serviciul va permite integrarea în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Proiectul este coordonat de Administraţia Naţională de Meteorologie şi realizat în colaborare cu Agenţia Spaţială Română, Advanced Studies and Research Center, Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.